Klimaatbosje geplant

HomeNieuwsKlimaatbosje geplant

Op donderdag 13 maart 2008 hebben we een klimaatbosje geplant in de weide van Het Lachende Paard.

De Landschappen en Landschapsbeheer Nederland willen met het project ‘Klimaatbosjes voor de toekomst’ de klimaatverandering een halt toeroepen en mensen stimuleren om hier en nu actie te ondernemen. Het maakt deel uit van de landelijke klimaatcampagne Hier.

Klimaatbosjes bestaan uit minimaal 3 walnotenbomen in een driehoeksvorm en zijn bedoeld als een symbool voor de grote compensatiebossen. Ze moeten prikkelen en nieuwsgierig maken, maar vooral tot nadenken stemmen en tot actie aanzetten. Het zijn opvallende nieuwe landschapselementen die iedereen oproepen om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem. Zelf actie ondernemen kan al heel eenvoudig. Het is een kwestie van bewuste keuzes maken, zoals het vaker laten staan van de auto en het kopen van CO2-neutrale producten.

Meer informatie vindt u op www.klimaatbosje.nl.

UA-91411848-1